Påsen innehåller 12 brickor.

EEEE I Ä D H L N RRRR SS TT ?