Påsen innehåller 19 brickor.

A EEEE I Ä DD F G LL M N RRRR SSS TT Z ?