Påsen innehåller 14 brickor.

A EEEE I Ä DD G L M N RR SSS T Z ?