Påsen innehåller 25 brickor.

AAA EEEE I Ä DDD F G H LL MM N RRRR SSS TTT Z ?