Påsen innehåller 7 brickor.

EEE I D N RRR SS TT ?