Påsen innehåller 11 brickor.

EEE I O Å Ö B F NNN P RR S T Z