Påsen innehåller 25 brickor.

AAA EEE I O ÅÅ Ä Ö BB DD F L NNNNN P RR SSSS T Z