Påsen innehåller 20 brickor.

AAA EEE I O Å Ä Ö B DD F NNNN P RR SSS T Z