Påsen innehåller 29 brickor.

AAA EEE I OO ÅÅ Ä Ö BB C DDD F H L NNNNN P RR SSSS T Z