Påsen innehåller 5 brickor.

A I DD G H N R S T V ?