Påsen innehåller 25 brickor.

AA EEE II O Y Ö DDD G H L MM NN RR SSSS TTT V ??