Påsen innehåller 29 brickor.

AA EEEE II O Y ÖÖ DDDD G H L MM NNN RR SSSS TTT V ??