Påsen innehåller 35 brickor.

AA EEEEE III O U Y Å ÖÖ DDDD G H K L MM NNN RR SSSS TTT V Z ??