Påsen innehåller 21 brickor.

AA EEE II O Y DDD G H MM NN RR SSS TT V ??