Påsen innehåller 11 brickor.

AA EE OO Å DD H L N P RRR TT