Påsen innehåller 37 brickor.

AAAA EEEE II OO Y Å Ö DD FF H LLLL NNN PP RRR SSSS TTTTT V ??