Påsen innehåller 28 brickor.

AAA EEEE II OO Å Ö DD H LL N PP RRR SSS TTTTT V ??