Påsen innehåller 41 brickor.

AAAA EEEE II OOO U Y Å Ö DDD FF H LLLL NNN PP RRRR SSSS TTTTT V ??