Påsen innehåller 31 brickor.

AAAA EEEE II OO Å Ö DD F H LL NN PP RRR SSS TTTTT V ??