Påsen innehåller 39 brickor.

AAAAA E II OOOO UUU Å Ä ÖÖ B D GG H LLLL M NNNN P RRRRR SSSSS TT