Påsen innehåller 60 brickor.

AAAA EE IIII OOOOO UUU ÅÅ Ä ÖÖ B C DDD GGG H K LLLLL MM NNNNNN P RRRRR SSSSSSS TTTTT Z ??