Påsen innehåller 65 brickor.

AAAAAAA EEE IIIII OOOOO UUU ÅÅ Ä ÖÖ BB C DDDDD GGG H K LLLLL M NNNN RRRRR SSSSSSS TTTT VV Z ??