Påsen innehåller 57 brickor.

AAAAA EE IIII OOOOO UUU ÅÅ Ä ÖÖ B C DDDD GG H LLLL MM NNNNN P RRRRR SSSSSS TTTTT V Z ?