Påsen innehåller 41 brickor.

AAAA E III OOOOO UUU Å Ä ÖÖ DD GG H LL MM NNNNN P RRRR SSSSSS TT ?