Påsen innehåller 19 brickor.

A E OOO UU Y Å C K LL NN P RRR SS TTT V Z