Påsen innehåller 54 brickor.

AAAA EEEEEEE I OOOO UU Y Å Ä C DDD H KKK LLLL MM NNNN PP RRRR SSSSSSS TTTTT V X Z ?