Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE OOO UU Y Å C K LLL NNN P RRRR SSSS TTT V Z