Påsen innehåller 9 brickor.

A OO U Å LL NN RR SS TT Z