Påsen innehåller 35 brickor.

AA EEEE I OOOO UU Y Å C D K LLL M NNN P RRRR SSSS TTTTT V X Z