Påsen innehåller 27 brickor.

A EEE I OO UUU Y BB D F GG H LL M NN P RR SS TTTT V X