Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE II OO UUU Y BB D F GG H K L M NN P R SSSS TT V