Påsen innehåller 23 brickor.

A EEE I OO UUU BB D F GG LL M NN RR SS TTT V X