Påsen innehåller 29 brickor.

A EEE I OO UUU Y BB D F GG H LL M NN P RR SSS TTTTT V X