Påsen innehåller 24 brickor.

AA EE I O UU BB D F GG H K LL M N P RR SSS TTTT V