Påsen innehåller 26 brickor.

AA EE II O UU Å ÖÖ G H LLL N P RRR SSSSS TTT VV ?