Påsen innehåller 31 brickor.

AAA EE II O UUU Å ÖÖ B G H LLL M N P RRR SSSSS TTTT VV ?