Påsen innehåller 22 brickor.

AA EE II O UU Å Ö G H LLL N P RRR SSS TTT V ?