Påsen innehåller 42 brickor.

AAAAAA EE II OO UUU Å Ä ÖÖ B D G H LLL MM NNNN P RRR SSSSSS TTTT VV ?