Påsen innehåller 35 brickor.

AAAAAA EE II O UUU Å Ä ÖÖ B G H LLL M NN P RRR SSSSSS TTT V ?