Påsen innehåller 7 brickor.

AA EE U H J K M P RR S ?