Påsen innehåller 27 brickor.

AAA EEE I UU Ä G H J K LL MM NN P RRR SSSSSS TT V ?