Påsen innehåller 18 brickor.

AAA EEE I U G H J K LL MM NN P RRR S V ?