Påsen innehåller 34 brickor.

AAA EEE I OO UU Ä G H J K LLL MM NN P RRRR SSSSSS TTT VV Z ?