Påsen innehåller 23 brickor.

AAA EEE I UU G H J K LL MM NN P RRR SSSS T V ?