Påsen innehåller 31 brickor.

AAA EE I O Y Å ÄÄ Ö BB D GG J K L MM NNNNNN P RR SSS TT V ?