Påsen innehåller 63 brickor.

AAAAA EEEE II OOOOO UUU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DD GGG HH J KKK LL MM NNNNNN P RRRRRR SSSSSS TTTTTT V ?