Påsen innehåller 24 brickor.

AAA EE I O Y Å ÄÄ BB D GG K L MM NNN P RR SS TT ?