Påsen innehåller 45 brickor.

AAAAA EE I OO Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB D GG J KK LL MM NNNNNN P RRRR SSSSS TTTTT V ?