Påsen innehåller 36 brickor.

AAAA EE I OO Y Å ÄÄ Ö BB D GG KK LL MM NNNNNN P RRR SSS TTT V ?