Påsen innehåller 6 brickor.

E U ÄÄ LL N R S TTT ?